ข่าวประสัมพันธ์ / ข่าวประกวดราคา

<< ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด..

เชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมประเมิน

รายละเอียด :
       เชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมประเมิน แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT) 2023 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2566 ความเห็นท่านจะถูกประมวลใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาสถานีตำรวจภูธรดอยเต่า นำผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดโอกาส ลดความเสี่ยง ที่จะทำให้เกิดการทุจริตในหน่วยงานทั้งนี้ท่านสามารถประเมินผ่านคิวอาร์โค้ด ในโพสต์นี้ หรือจุดบริการต่างๆในสถานี หรือhttps://policeita.com/i/e5838e8f เริ่มตั้งแต่ 1 ม.ค.665 - 31 มิ.ย.66

ลิ้งค์ข่าว :
       https://policeita.com/i/e5838e8f

25 เมษายน 2566

490 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 053 247180   โทรสาร : 053 247180
---------------------------------------------
Copyright @ 2016. Department of ICT POLICE, Chiang Mai Provincial Police.Top